Западен парк фест 2014
19.09.2014


Фестивалът за изкуствата цели да промени и превърне Западен парк и околността от място за почивка в работилница на артисти, гости и минувачи, които заедно да създадат оригинали произведения и творчески ситуации.

Sports brands | Men's Sneakers