Световен ден без автомобили
22.09.2014

България

Световен ден без автомобили. 
Отбелязва се от 1997 г. първоначалнов Европа, а от 2000 г. по инициативана организацията "Уърлд карфрий нетуърк" се организира в над 1100 града по света. Кампанията "В града без моя автомобил" е организирана за пръв път във Франция през 1998 г. и се превръща в Европейска инициатива през 2000 г. 
Тя представлява възможност за всички участващи градове да покажат по какъв начин са засегнати от проблемите на околната среда. Основните дейности, предприети от местните власти са представяне на градските центрове в различна светлина за един ден чрез ограничаване на движението на автомобили в определени райони, насърчаване на използването наустойчиви средства за транспорт и повишаване на общественото съзнание към ефектите от избора на средства за транспорт върхуоколната среда. Успехът на това пан-европейско събитие се вижда от все по-увеличаващия се брой участващи градове - 760 през 2000 г., 1005 през2001 г. и 1448 през 2002 г. Задължително е за всички местни власти, които участват в Европейската седмица намобилността да организират "В града без моя автомобил" на 22 септември.

affiliate link trace | Mens Flynit Trainers