СПОДЕЛИ ИДЕИ - СOФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ - ФОРУМ ЗА ИНОВАЦИИ И МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ
30.04 - 08.05.2014


 

В продължение на 9 дни (30.04 - 08.05.2014) финландската публика ще има възможността да се запознае с един мащабен проект, който ще бъде представен в различни краища на страната. София Хартиен Арт Фест - СПОДЕЛИ ИДЕИ www.amateras.eu, се организира от фондация „Аматерас”, която цели да разкрие неподозираният потенциал на хартията, да излезне от границите на конвенционалното и да покаже млади таланти. Презентациите ще покажат изданията от предишни години и постиженията им. Снимките ще разкрият пленяващи и оригинални хартиени произведения, а за професионалистите е осигурена информация за работата по създаването на един такъв фестивал. Целта на презентациите е насърчаване на  участие в проекта, културен обмен и нови партньорства.

      В събитието ще участват Тодор Тодоров- скулптор и арт директор на София Хартиен Арт Фест и Даниела Тодорова- художник и куратор на София Хартиен Арт Фест. Изненада ще бъде лекцията на Тодор Тодоров за новата теория- ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРАhttp://www.c-s-p.org/elemental-sculpture-6, която е голямо достижение и има важен принос за иновативното мислене на съвременните автори работещи със скулптурата на открито. Книгата „Елементална скулптура” е издадена от Кеймбридж на 01.03.2014г.

    За успеха на начинанието говорят чуждестранните участия, разрастването на интереса и мащаба на събитието, както и ролята, която изиграe в Кандидатурата на София и Югозападен регион за културна столица през 2019година.

Mysneakers | Air Jordan