Използвани данни - Проект 2019 Етап 1


Стр. 4 (пар. 2): Изследване на Евробарометър, юни 2013

Стр. 4 (пар. 3): Национален статистически институт

Стр. 6: Национален статистически институт, Изследване на линията на бедността 2012

Стр. 6 (поле): Проучване на НОЕМА по въпроси на общинската политика, проведено в София през февруари 2013

Стр. 14: Проучване на НОЕМА по въпроси на общинската политика, проведено в София през февруари 2013

Стр. 18 (пар. 3): Италианска търговска камара в България

Стр. 18 (пар. 4): Министерство на образованието и науката

Стр. 24: статистика на летище „София”

Стр. 27: Индикативен списък на оперативните програми

Стр. 28 (поле): Проучване на НОЕМА по въпроси на общинската политика, проведено в София през февруари 2013

Стр. 28: Национален статистически институт

Стр. 30: Национален статистически институт

Стр. 70 (пар. 1): статистика на летище „София”

Стр. 70 (пар. 3): Национален статистически институт

Стр. 70 (графика): Национален статистически институт

Стр. 75: Национален статистически институт

Стр. 76: Проучване на НОЕМА по въпроси на общинската политика, проведено в София през февруари 2013

Стр. 77: Държавна агенция за българите в чужбина

jordan release date | adidas poccnr jumper dress pants size