Провокатор на месец Февруари София: Расте, но не старее!


Ние, които живеем в София, винаги сме знаели, че София не е хубав град. Някои кореняци биха казали, че не е било така винаги, но че е станало наистина отдавна – може би откогато ние, дето не сме родом и с родове оттук, сме се заселили тук, в София, за да я превърнем в растящ, но тревожно неспособен да порасне град.

Sofia Architecture Week

България

Международният фестивал се провежда през месец октомври в София. Най-авторитетното европейско списание за нова архитектура – холандското А1О го обяви за едно от най-важните архитектурни събития в Югоизточна Европа.

Международният фестивал се провежда през месец октомври в София. Най-авторитетното европейско списание за нова архитектура – холандското А1О го обяви за едно от най-важните архитектурни събития в Югоизточна Европа.

Дискусия IV- София кандидат за европейска столица на културата 2019: „Какво ни свързва със София и как го представяме навън?”

България

Целта на дискусията беше да насърчи творческото мислене и дебата за изготвяне на концепция, с която София да кандидатства за Европейска столица на културата 2019.

Целта на дискусията беше да насърчи творческото мислене и дебата за изготвяне на концепция, с която София да кандидатства за Европейска столица на културата 2019.

Дискусия III- София кандидат за европейска столица на културата 2019: Приоритети и механизми на финансиране на културата в София: ефикасност и обществен ефект.

България

Участниците в дискусията обсъдиха успешни и неуспешни модели на парньорство между институционални и алтернативни инструменти за финансиране на културни събития и проекти. Бяха представени редица добри практики и възможности за оптимизиране на сътрудничеството между публичните институции, бизнеса, НПО и културните продуценти с цел повишаване на ефикасността и устойчивостта на реализираните културни продукти и проекти.

Участниците в дискусията обсъдиха успешни и неуспешни модели на парньорство между институционални и алтернативни инструменти за финансиране на културни събития и проекти. Бяха представени редица добри практики и възможности за оптимизиране на сътрудничеството между публичните институции, бизнеса, НПО и културните продуценти с цел повишаване на ефикасността и устойчивостта на реализираните културни продукти и проекти.

Дискусия I - София кандидат за европейска столица на културата 2019

България

Основна цел на дискусияте е включването на всички заинтересовани страни при изработване на стратегическите насоки за развитие на културата и творчеството в Столична община във връзка с кандидатурата на града за европейска столица на културата през 2019 г.

Основна цел на дискусияте е включването на всички заинтересовани страни при изработване на стратегическите насоки за развитие на културата и творчеството в Столична община във връзка с кандидатурата на града за европейска столица на културата през 2019 г.

Дискусия II- София кандидат за европейска столица на културата 2019: Културна инфраструктура: перспективи за развитие

България

Столична община (Асоциация за развитие на София) и Центъра за култура и дебат Червената къща представиха втората от поредица от дискусии на тема: София – кандидат за европейска столица на културата 2019: Културна инфраструктура: перспективи за развитие. Специален гост на дискусията беше Г-н Петър Диков, главен архитект на София.

Столична община (Асоциация за развитие на София) и Центъра за култура и дебат Червената къща представиха втората от поредица от дискусии на тема: София – кандидат за европейска столица на културата 2019: Културна инфраструктура: перспективи за развитие. Специален гост на дискусията беше Г-н Петър Диков, главен архитект на София.

Subscribe to архитектура