СПОДЕЛИ МЕЧТИТЕ

Програмата е предназначена да предвижда бъдещето, да тества посоката на урбанистично развитие, използването на ресурсите за култура, новите начини за творене и участие. София ще действа като лаборатория за дизайнери, артисти, архитекти, учени, с подобаващо място за експеримент; лаборатория, в която ще се създават културни и социални иновации, водещи до нова екология на изкуствата, нови творчески политики, нова динамика между творци и общности. Програмата цели да остане с отворен край и с различни алтернативи за бъдещо развитие и растеж.