СПОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВАТА

Когато говорим за включване на общността, често подминаваме взаимозависимостта между социалните и физическите/пространствените градски структури. Пространството задава структури и символи, установява граници и регулира потоци на движение. Искаме да създадем чувство за споделено пространство в нашия град у всички граждани. Начинът, по който изглеждат и функционират споделените ни пространства, има огромно въздействие върху активността на хората, достъпа до изкуство и култура, сигурността на района и личната безопасност. Ще организираме програми в естествените споделени пространства: църкви, гробища, паркове, дворове, офисни сгради, молове, метростанции, за да оживим града и да го изпълним с изкуство, като осигурим на гражданите изненадващи срещи и вдъхновяващи преживявания. Още повече, че добрият градски дизайн на споделените пространства има икономическа, социална и екологична стойност. За да я постигне, той трябва да бъде социално приет. Ще направим пилотни проекти за дизайн на такива пространства, работейки с гражданите, за да установим нови модели как градът да бъде на гражданите. Споделянето на пространства означава също и споделяне на границите, дори границите на държавата.