СПОДЕЛИ МАРШРУТИТЕ

Както много градове днес, София е една плетеница от култури, място, където различни традиции се сблъскват, пресичат и процъфтяват. Движението на хората и тяхната култура и традиции, мигриращите форми на изкуството, датиращи от IV–VIII в. до наши дни, са създали връзки с Европа много преди тя да се превърне в обединено икономическо пространство. Ще изследваме творческите светове и културни диаспори, създадени от различни видове миграция, и ще разгледаме начините, по които изкуството и творците пресичат, отново и отново, различни граници. Програмното направление ще постави въпроса за това, как мигрира самата естетика, трансформирайки не само собствените си практики и традиции, но и самата същност на битието ни в света, като субекти които създават, но и които са продукт на културите, в които живеем.