СПОДЕЛИ СВОЯТА ИДЕЯ

Участвайте като съавтор в творческата програма за 2019 “Сподели София”. Нека заедно да доразвием проектите, с които София и Югозападен регион кандидатства за Европейска столица на културата 2019. Вярваме, че успяхме да преминем първия етап от състезанието благодарение на 16 000 картички с идеи на граждани и на предложенията на участниците в редица тематични творчески работилници и дискусии.

Предстои ни вторият и решителен етап от състезанието. Искаме заедно и в съавторство да доразвием творческата концепция “Сподели София”, която не просто да внесем за оценка от международното жури през месец юли 2014 г., а да бъде нашата пътна карта за трансформация на града и неговото културно предлагане. Вярваме, че само със споделени усилия ще спечелим званието Европейска столица на културата и ще бъдем истински европейски град!

Кой може да участва?
Всеки, който има оригинална, иновативна, необикновена, авторска идея за проект, който да е концептуално обвързан с едно от програмните направления 2019: Сподели наследството; Сподели спомените; Сподели маршрутите; Сподели пространствата; Сподели ценностите; Сподели тайните; Сподели възможностите; Сподели мечтите; Сподели линка.

Как?
Запознайте се с концепцията и структурата на художествената програма “Сподели София” и целите на програмното направление, за което ще развиете идеен проект. Препоръчва се участието на разнообразни партньори и интердисциплинарен подход. Идеите трябва да отговарят на основните критерии на Европейската комисия за Европейска столица на културата “европейско измерение” и “град на гражданите”. Опишете идеята в 250 думи и ни я изпратете на spodelisofia@sofia2019.bg.

Кога?
До 1 април можете да изпращате своите идеи по деветте програмни направления.

Всички автори на идеи са поканени за участие в публичните дискусии:

5 март 2014 г. обсъждане на проектни идеи за програмни направления Сподели наследството; Сподели спомените; Сподели маршрутите.

12 март 2014 г. обсъждане на проектни идеи за програмни направления Сподели пространствата; Сподели ценностите; Сподели тайните.

19 март 2014 г. обсъждане на проектни идеи Сподели възможностите; Сподели мечтите; Сподели линка.

ВАЖНО! Това не е единствената селекция на идеи. Развитието на програмата е процес, който ще продължи, ако София и Югозападен регион спечели титлата Европейска столица на културата 2019.