Сдружение Литературен клуб - Литклуб

България

Издава електронното издание за художествена литература и хуманитаристика "Литературен клуб" - http://www.litclub.bg и http://www.litclub.eu .