Подходът на Равена


Град Равена е сред най-сериозните кандидати от Италия за Европейска столица на културата през 2019. Организаторите използват като основа на проекта богатото историческо минало и културното наследство на града, но предлагат и един съвременен поглед към изкуствата и бъдещото развитие на Европа. Целта е да се предостави възможност за регионално развитие и да се даде тласък на евроинтеграционния процес. Важна роля играе личната инициатива на гражданите в изготвянето на проекта и доброволчеството. Програмата предоставя поле за изява на младите хора и артистите както от района, така и от цяла Европа.

Проекта се развива в пет основни насоки:

  1. От праг до праг  – културен диалог, с акцент върху междуличностното общуване
  2. Танцът на противоположностите – проблемът за противопоставянето личност/общност
  3. Поглед към морето  историческата връзката на Равена с морето като извор на нови идеи
  4. Да си представиш въображаемото – съвместен поглед към бъдещето
  5. Променям се, следователно ние сме – преоткриване на колективната общност чрез изкуствата и личностния принос в организирането на Равена 2019.

Подготовката започва с официалното обявяване на кандидатурата на Равена през 2007г., провеждат се важни срещи както с минали,така и с бъдещи столици на Европейската  култура. През 2010г. е назначен творчески съвет, създава се логото на кампанията  и стартира работата по проекта. На следващата година се поставят тематичните основи – т.нар. „Cinquetracce”  или  “пет следи”, което е направено съвместно с гражданите на града. През целия този период продължава активната международна дейност – организират се срещи с други европейски градове, обменя се опит и се създават условия за сътрудничество.

За 2012г. основната цел, която организаторите са си поставили, е да развият идеите свързани с петте основни насоки, като разчитат и на гражданите на града да изпращат своите предложения чрез платформата Opencall. Междувременно ще се проведат първите „тестови” събития, които ще подготвят града за кандидатстването и ще запознаят жителите с основните теми на Равена 2019.

Best Sneakers | Jordan Release Dates , Iicf