Асен Асенов, продуцент на Sofia Design Week, Sofia Dance Week, Sofia Architecture Week, Sofia Contemporary Festival


София има най-голям потенциал от гледна точка на хора, което според мен, е най-важното за един град. За съжаление, за добро или за лошо, София е концентрирала цялата съвременна артистична общност. Всички, които искат да направят нещо в областта на културата, са концентрирани в София. По никакъв начин не подценявам нещата, които се случват в областта на културата в останалите градове, но това е очивиден факт за абсолютно всички.

На второ място, България като място, е абсолютно неподготвена да посрещне такова събитие от гледна точка на инфраструктура. Toва, за съжаление, е валидно и за София, но в едни много по-гигантски мащаби е валидно за другите градове. Една голяма част от тях имат един единствен театър. Европейска столица на културата е най-голямото европейско събитие в областта на културата, трябва да може да посрещне съдържание с международно качество, което има технически изисквания и специфика, на които градовете трябва да отговарят. Това е събитие, което се случва 365 дни в годината - т.е., не можем да разчитаме единствено на това да компенсираме липсата на културна инфраструктура с открити пространства, тъй като през зимните месеци също трябва да бъдем много активни.

За съжаление някои от българските градове - кандидати, са буквално недостъпни в тези месеци. Не на последно място аз мисля, че София полага най-много усилия от гледна точка на ресурса, който е вложен от самата община в подготовката на кандидатурата. Аз познавам до голяма степен това, което се случва и в другите градове, макар и не в детайли, така че мога да кажа, че със сигурност това, което София прави в момента, е много голямо и много активно в сравнение със степента на подготовка, която имат другите градове. Въпреки че аз в личен план съм недоволен от степента и скоростта, с която се развиват тези процеси, тъй като смятам, че Европейска столица на културата е събитие, което може да бъде употребено, в добрия смисъл на думата, от София за това тя да се позиционира на световната културна карта и затова смятам, че усилията трябва да бъдат много повече.

Buy Kicks | balerínky