БГкнига

България

Първоначална цел на БГкнига е развиетието на електронното книгоиздаване в България. Днес дейността на издателството е насочена като към традиционни, така и към електронни книги. Проектите и целите на БГкнига се фокусират върху популяризацията на четенето и читателксите навици във всичките им форми.