Позицията на София относно отключване на потенциала на културните и творчески индустрии


Работен документ на постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания относно отключване на потенциала на културните и творчески индустрии.

Сваляне: Позицията на София относно отключване на потенциала на културните и творчески индустрии [DOC]