Нека да измислим бъдещето ...


"Нека да измислим бъдещето вместо да се тревожим за това, което се е случило в миналото."

Стийв Джобс