В случая на "Музейко" не е важна сградата ...


 

“В случая на "Музейко" не е важна сградата, а процесите вътре, възможностите да се добият знания чрез практическо опознаване на света.”

Арх. Ангел Захариев за бъдещия детски музей в София Музейко