Да изграждаш Европа означава да ...


“Да изграждаш Европа означава да интегрираш националните истории, ценностни системи, виждания за света и да насърчаваш интелектуален диалог. Вярваме, че силата на културата трябва да бъде впрегната в интегрирането на Европа по-ефективно. Всички области на политиката извън културния сектор, от социалните до международните отношения, трябва да развият своя културен компонент.”

Из мисията на европейската инициатива “Душа за Европа”

Running Sneakers | Air Jordan