И тъй като не вярваме в съществуването ...


“...И тъй като не вярваме в съществуването на единствена, абсолютната истина, затова избрахме кръстопът с равнозначни изходи, като символ на многообразието от гледни точки, изкуства и значения в съвремието. Още повече, това е и нашето лично кръстовище, където се пресичат собствените ни интереси…”

Кремена Христова и Павлина Дублекова, фондация А 25

buy shoes | New Balance 991 Footwear