Сградата и минералната вода...


 

“… Сградата и минералната вода (банята в квартал Овча купел) принадлежат на обществото, макар чрез една или повече институции. Те са наша идентичност като нация, спомен за „непознатата“ България, отпреди времето на крайния социализъм. Те са частица от нашето съзнание и са проводник на културата ни за бъдещите поколения. Те са нашето лице, което показваме на света…”

Из “По повод големия отзвук от снимките на банята в Овча купел”, Здравко Йончев, фотограф

http://zdravkoyonchev.wordpress.com/2013/11/27/по-повод-големия-отзвук-от-снимките-на/