Историческият център на един град не се ...


"Историческият център на един град не се “реконструира”, а реставрира и поддържа (затова е и исторически) и ако е необходима някаква намеса или промяна, тя трябва да бъде извършена по възможно най-дискретния начин."

Яна Букова