ДИСКУСИЯ СОФИЯ: ТОЛКОВА БЛИЗО, ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ
10.12.2013


ДИСКУСИЯ

СОФИЯ: ТОЛКОВА БЛИЗО, ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ

10 декември 2013, НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА,

ет. 3, 13:00 – 15:00ч.

            Дискусията се организира в рамките на изложбата на млади български автори от чужбина на тема „Толкова близо, толкова далече”, ІІ част, организирана от НДФ „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”

Основни организатори:

            АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ

            Национален дарителски фонд „13 века България“

            Партньори: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА, ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Дискусията е в  рамките на събитията и програмата на Международиня панаир на книгата в НДК (10-15.12.2013.)

Участници в дискусията са съвременни български художници от чужбина, включени в изложбата „Толкова близо, толкова далече”, ІІ част и представители на артистични и академични  среди в София.

            Целта на дискусията е да активира европейското измерение на културното и артистично предлагане в София в контекста на кандидатурата на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата. Чрез участието си в тази инициатива София се стреми да се превърне от град в Европа в европейски град. Тези цели на града кореспондират с дългосрочната стратегия за развитие на културата в София до 2023 г., според която София се стреми да постигне равнопоставено участие в глобалните културни процеси. Така се развиват процесите на отварянето на града към европейската и глобална културна комуникация, разбирани като процеси на активно, видимо участие в създаването, разпространението и потреблението на културни продукти и политики.

            В 21-ви век отварянето на градовете към участие в глобални процеси и пазари има не само множество икономически, социални и политически предимства - то е неизбежно. Глобализацията в културата води със себе си и множество парадокси: все по-голяма взаимосвързаност на културите (и културните пазари), но и все повече регионализация и затваряне в националното; свръхпредлагане на културни продукти, но и все по-голяма специализация на потреблението и профилиране на аудиториите; все по-лесен достъп, но и все по-засилваща се комерсиализация на културните продукти. На този фон противопоставянето между внос/износ на култура вече не е достатъчно. Новата конкуренция между градовете е конкуренция за позиционирането им в културната комуникация и пазар, защото това води до привличане на инвестиции и човешки капитал, повишаване качеството на живот на градския жител и т.н. 

            В този глобализиран контекст и конкурентна среда на предлагане на културен продукт, София трябва да изгради собствена физиономия и да намери своята ниша в региона, която да развие максимално добре и по този начин да се позиционира и на европейската културна карта. Как ще постигнем това и какви са предизвикателствата, са само част от темите, които ще бъдат обсъдени на дискусията.

Участницив дискусията:

Светлана Ломева, Асоциация за развитие на София, проф. Греди Асса, НДФ „13 века България“, д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на СО, Алек Попов, член на УС на НДФ „13 века България“, доц. Георги Лозанов, член на УС на НДФ „13 века България“, проф. Александър Кьосев, СУ „Св. Климент Охридски“


Участници от творците в изложбата:

Милена Нойберт - Лайпциг, Христо Гелов - Мадрид, Никола Велчов и Иван Василчин - Стар Бешенов, Сандра Стойчева - Амстердам, Рада Якова - Хага,
Викенти Комитски - Берлин и Виена,  Станка Желева - София и Париж, Антония Дуенде - Берлин

affiliate link trace | 【国内4月24日発売予定】ナイキ ウィメンズ エア アクア リフト 全2色 - スニーカーウォーズ