Creative Box


Дейността на сдружението е ориентирана към младите хора, реализиране на културни събития, които дават възможност за изява и на все още неизвестни творци.