Георги Димитров. квадрилатерал 2013
31.07 - 01.09.2013


квадрилатерал 2013 е изложба-честване на стогодишнината от първата поява на „четиристранника“ на Казимир Малевич в сценографията към футуристичната опера „Победа над слънцето“, представена в Санкт Петербург. По-късно творбата става известна под наименованието „Черен квадрат“ и се превръща във визуален манифест не само на нейния автор, но и на цяла една епоха в модерното изкуство. Показана е като самостоятелно художествено произведение в „Последната футуристична изложба 0,10” в Петербург през 1915 г. Днес картината е безценна част от колекцията на Третяковската галерия в Москва. 

През този период Малевич е създател и водеща фигура на течението Супрематизъм. Неговите представители поставят духа във върховенство над материята и се опитват да достигнат незримата образност на нещата посредством геометрични и нефигуративни (безпредметни) композиции - известно е, че в природата не съществува права линия, както и т. нар. „чисти цветове“. Убежденията на Малевич за изкуство, което не наподобява природата и борави само с правилни геометрични форми, стои в основата на по-късно развилото се абстрактно изкуство. Наред с Кандински, Купка и Делоне той е сочен за един от неговите основоположници.

квадрилатерал 2013 има за цел да отдаде заслужената почит към цивилизационния принос на Малевич и да демонстрира съхранението на супрематичните ценности в днешно време. Освен това, проектът се стреми да отрази някои последвали развития в безпредметното изкуство, засягащи редукцията на изразните средства и решенията за култивиране на физическото пространство.

Георги Димитров (р. 1980) е художник, чиято работа е основана на принципите на безпредметното и конструктивното изкуство. През 2012 г. той организира международния форум за безпредметно изкуство “ортогонал”, който освен изложба представи прожекции на филми и лекции на участниците в него. Като автор се изразява най-вече със средствата на живописта. Настоящата изложба е във вид на инсталация за определено място. С начина на изпълнение художникът внушава идеята за двуизмерно изображение, разположено в триизмерното пространство.

Running Sneakers | Nike News