София и партньорите й от Югозападен регион


 

София и партньорите й от Югозападен регион Перник, Благоевград и Кюстендил участват в състезанието за спечелване на титлата Европейска столица на културата 2019, защото определят тази инициатива като основен инструмент за дългосрочна и устойчива инвестиция в културата, чрез която да обновим градовете и региона и да ги превърнем в по-добро място за живеене. Чрез участието си в това състезание София и партньорите й търсят и намират решения за справяне с предизвикателства като привличане и възпитание на нови и активни публики, разширяване на достъпа до култура, повишаване професионалните умения на артистите и културните мениджъри, свързване на иновациите и новите технологии с културата и изкуствата, равнопоставено участие в глобалните културни процеси, насърчаване на предприемачеството в артистичния сектор.

За да постигнат целите си, София и регионът ще споделят своите ресурси и мрежи, ще потърсят пътища за децентрализиране и демократична комуникация на своя културния живот, и на базата на споделена отговорност и споделени мечти за бъдещето ще създадат споделени модели на културна активност - „лаборатории по социална кохезия”.

Вярваме, че чрез инициативата Европейска столица на културата ще се утвърдим като:

  • град и регион, който развива, привлича и задържа таланти и артисти
  • град и регион със съвременен европейски динамичен културен живот, в който публики и творци общуват активно
  • град и регион, който създава творчески работни места
  • град и регион, със съвременни мултифункционални арт пространства за споделен творчески експеримент
  • град и регион, в който можеш да пътуваш във времето и никога да не загубиш интерес
  • град и регион, изграждащ партньорства на бъдещото.
 
Меморандума за сътрудничество между градовете в Югозападен регион можете да видите тук

Sportswear free shipping | Nike Shoes