"ОСТАЛГИЯ" - авторски театрален проект
29.05.2013

България

Там където хората не говорят за миналото си, то привидно не съществува, нещо като измислена (фалшива) амнезия.

Как обаче това рефлектира върху взаимоотношенията между поколенията? Защо бленуваната промяна не настъпва, след като се борим да сме свободни? Какво трябва да направим, че да сме щастливи там където сме родени в ситуация на животинска борба за оцеляване? 

Защо е нужно да се кланяме на измислени от нас богове, като Топлофикация? Къде съм аз в това, което ми предначертават, там където аз решавам живота си?

Своя гледна точка на всички тези въпроси дава новият авторски театрален проект „Осталгия“ на Сдружение „По действителен случай“. Една история за времето на възможностите.

Участници:

Огнян Голев – актьор

Теодора Дончева – художник

Павел Терзийски – музикант

Текст и постановка: Огнян Голев

Продължителност: 70 мин.

За информация и резервации на билети – не по-късно от 2 часа преди началото на събитието на тел. (+ 359 2) 988 81 88, (+ 359 885) 82 85 32 – за мобилни телефони и на http://www.redhouse-sofia.org/Event.aspx?id=9559

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на Културата.

Повече информация на: pds-org.blogspot.com

„Осталгия” е термин, създаден в началото на 90-те години на XX век, извлечен от немските думи „Ost”(изток) и „Nostalgie” (носталгия), използващ се за обозначаване на специфичната носталгия по живота в рамките на социалистическата система в Източна Европа.

„Осталгия” на български език семантично придобива друго значение – „на нещо, което остава“, „ на нещо останало“. Това е изходната точка на театралния проект – „привидно променените неща“ в България в прехода от социализъм към демокрация. Следва основаната идея, че приемането на миналото, сключването на мир с неговите положителни и отрицателни аспекти, прави свободен живота в настоящето, а именно в избора как да се живее. „Времето на възможните, зависещи от мен, възможности“, както се споменава в текста на спектакъла.

Сценарият няма за цел да представи един вид обобщителен културен и икономически преглед по слабо разработваната тема в България за Прехода, сложната трансформация от колективистична култура към индивидуалистична, а по скоро чрез средствата на личното споделяне и преживявания да измине сложния път към приемане, разбиране и разделяне с близкото социалистическо минало. Едно сбогом на „осталгия“ с много любов и по действителен случай. 

Театралният проект не критикува или фаворизира определен исторически етап от развитието ни, а е опит да си спомним детството в рамките на късния социализъм в България, да го превърне в материал за произведение на изкуството и да го приеме такова каквото е било, за да направи съпоставка със сегашния момент и отвори път за нови възможности.

От Огнян Голев

 

Текстът на представление ОСТАЛГИЯ е в официалната селекция за драматургия на наградите Аскеер. http://www.askeer.bg/index.php?id=2768

Running Sneakers Store | Shop: Nike