ЗЛАТЕН КУКЕР – София
07.05 - 12.05.2013


Междунардоният фестивал на анимационния филм МФАФ ЗЛАТЕН КУКЕР – София подкрепя младите аниматори и студентите по анимация. Той страртира дейността си през октомври 2010 г. в София и е първият фестивал на анимацията в България от новия век. Провежда се всяка пролет през май и е едно от най-атрактивните културни събития в България! Фестивалът е мост между млади професионалисти от цял свят. Организира се от Българската асоциация на независимите художници аниматори БАНХА "Пройко Пройков" (легендарен български аниматор) – неправителствена организация. Асоциацията е създадена и председателствана от г-жа Надежда Славова (аниматор, режисьор и сценарист на множество анимационни филми), която създава и фестивала, като негов директор. 

МФАФ Златен Кукер - София играе ключова роля в анимационната индустрия като цяло, тъй като се организира от аниматори, които сами произвеждат анимационни филми, интересни не само за най-малките, но и за хора от различни поколения. МФАФ Златен Кукер-София показа високо ниво на професионално изпълнение, огромно международно участие с изобилие от множество творби на талантливи хора от цял свят. По време на фестивала и през цялата година, студентите по анимация и независимите млади аниматори, както и бъдещите творци имат възможността да присъстват на професионални майсторски класове водени от световно известни режисьори и аниматори, на изложби, семинари, кръгли маси, презентации и впечатляващи събития, свързани с анимационното изкуство. Всяка година се фокусираме и върху опазването на околната среда, имаме специален „Ден на Децата на София“, провеждаме и пътуващ фестивал в страната. 

Гостите ни от цял свят имат възможност да участват в туристически дестинации за да видят забележителностите на красивата ни и уникална страна България. Голямата награда е "Златен Кукер", а Специалната награда е на името на „Пройко Пройков” и други награди в различни категории. МФАФ Златен Кукер – София е подкрепян от Национален филмов център, Министерството на околната среда и водите (Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."), Столичния общински съвет, Столична община, Национален фонд "Култура", Българска национална телевизия, Българско национално радио, Американското посолство, Чешки културен център, Унгарски културен център, Полски институт - София, Френски културен институт и фирми от бизнеса в България, които станаха наши партньори.

bridgemedia | New Balance 327 Moonbeam , Where To Buy , WS327KB , Air Jordan 1