Сдружение „По действителен случай”

България

Сдружение "По действителен случай" е неправителствена организация, изградена от екип - артисти на свободна практика, която се развива и работи за утвърждаване и популяризиране на високостойностно съвременно българско изпълнителско изкуство.