Дискусия III- София кандидат за европейска столица на културата 2019: Приоритети и механизми на финансиране на културата в София: ефикасност и обществен ефект.
02.03.2011

България

Участниците в дискусията обсъдиха успешни и неуспешни модели на парньорство между институционални и алтернативни инструменти за финансиране на културни събития и проекти. Бяха представени редица добри практики и възможности за оптимизиране на сътрудничеството между публичните институции, бизнеса, НПО и културните продуценти с цел повишаване на ефикасността и устойчивостта на реализираните културни продукти и проекти.

Столична община (Асоциация за развитие на София) и Центърът за култура и дебат „Червената къща” представиха третата от поредицата от дискусии на тема: София – кандидат за европейска столица на културата 2019: Приоритети и механизми на финансиране на културата в София: ефикасност и обществен ефект. Модератор на дискусията бе Севдалина Войнова, директор програми в Асоциация за развитие на София.


Специални гости на дискусията бяха Тодор Чобанов, заместник-министър на културата, Малина Едрева, председател на постоянна комисия по образование, наука, култура и вероизповедания, Столична община,Красимира Величкова, директор, Български дарителски форум, Десислава Тальокова, изпълнителен директор, Фондация "Америка за България", Надя Захариева, програмен директор „Изкуства и култура”, Фондация "Америка за България", Людмил Каравасилев, ОББ, Диана Андреева, директор, Обсерватория по икономика на културата.


Участниците в дискусията обсъдиха успешни и неуспешни модели на парньорство между институционални и алтернативни инструменти за финансиране на културни събития и проекти. Бяха представени редица добри практики и възможности за оптимизиране на сътрудничеството между публичните институции, бизнеса, НПО и културните продуценти с цел повишаване на ефикасността и устойчивостта на реализираните културни продукти и проекти.


Основни акценти и изводи от дискусията:


- Подобряване на взаимодействието между различните организации, предоставящи финансова подкрепа за проекти в сферата на културата, и публичните институции. Според данни на Българския дарителски форум обемите на даренията се увеличават устойчиво, но все още бизнесите предпочитат да подкрепят инициативи в социалната сфера, тъй като в нея резултатите са по-бързи и видими. Представителите на бизнеса споделиха, че е необходимо да се засили комуникацията между различните заинтересовани страни, за да се постигне синергия между публично-частното партньорсво. Бяха представени различни добри и лоши практики и модели на взаимодействие между различните заинтересовани страни: например от генерираните приходи от продажбата на билети на фестивал Фортисимо са отчислени средства, с които известни музиканти „Влизат в час” и преподават на ученици. Друга практика, която бе поставена на обсъждане, бе изграждането на детски кът в музея в Благоевград, където за няколко месеца посещаемостта се е увеличила над 10 пъти, но в същото време средствата не остават в музея, а отиват в общинския бюджет, и по този начин не може са гарантира устойчивост на инвестицията.


- Необходимост от измерване на ефективността и ефикасността от реализацията на културни събития и проекти: Представителите на бизнеса и на фондациите, предоставящи средства за културни проекти, подчертаха необходимостта от изработването на механизми, които да измерват въздействието на реализираните събития и проекти в културната сфера, за да има устойчивост на инвестициите. Представителите на Столична община споделиха, че вече се работи в тази насока и че Столичен общински съвет е приел правила и критерии, на които да отговарят проектите, финансирани от общината и че е заложен мониторинг и оценка на въздействието на реализираните инициативи.


- Създаване на обща рамка-стратегия за развитие на културата в София, която да включва всички възможни източници на финансиране, както и индикатори, чрез които да се измерва ефектът на културните събития и културните продукти. Изработването на тази стратегия да е на основата на широка публичност и включване на заинтересованите страни.


- Повишаване на бюджетите за култура: във връзка с кандидатурата на София за Европейска столица на културата бюджетът за култура на Столична община за 2011г. е увеличен с 1 млн. лв, което превръща общината в един от най-големите донори в тази сфера.  Беше обсъдено недостатъчното усвояване на средства по европейските програми, представящи средства за културни събития и проекти, и бе отправено предложение за организиране на обучения на културни мениджъри за разработване на проекти. Беше обсъдена и възможността за създаване на фонд за съфинансиране на проекти, тъй като програма Култура на ЕК представя до 50% от необходимите средства. Министерство на културата ще работи за залагането на средства култура във всички програми за периода след 2013 година. Възникнаха предложения за организиране на общинска културна лотария, както и за създаване на фондове чрез данъчни отчисления за култура.

Buy Kicks | FASHION NEWS