Дискусия I - София кандидат за европейска столица на културата 2019
23.10.2010

България

Основна цел на дискусияте е включването на всички заинтересовани страни при изработване на стратегическите насоки за развитие на културата и творчеството в Столична община във връзка с кандидатурата на града за европейска столица на културата през 2019 г.

Работа в партньорство и диалог със всички заинтересовани страни по издигането на кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019 беше посланието на кмета на СО г-жа Йорданка Фандъкова пред участниците в първата от поредицата от четири дискусии на тема „Иновативни културни събития: перспективи за развитие”.

Основна цел на дискусиите е включването на всички заинтересовани страни при изработване на стратегическите насоки за развитие на културата и творчеството в Столична община във връзка с кандидатурата на града за европейска столица на културата през 2019 г.

В дискусията участваха г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на СО, г-жа Малина Едрева, председател на постоянната комисия по наука, образование, култура и вероизповедания към СОС, г-н Христо Ангеличин, заместник кмет по „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”, г-жа Цветелина Йосифова, директор на Център за дебат и култура „Червената къща”, г-жа Светлана Ломева, директор на Асоциация за развитие на София и представители на неправителствени организации, академична общност и публични институции.

  • Основните изводи от дискусията, около които се обединиха повече от участниците, бяха:
  • необходимост от развитие на културната инфраструктура чрез обвързване на архитектура и градоустройство със съдържание;
  • създаване и привличане на нови публики, на културни практики, на общи културни пространства;
  • разполагане на събитията от културния календар на София не само в града, а и в цялата агломерация и околните населени места;
  • анимиране на публичните пространства и създаване на алтернативни пространства за изкуство;
  • ефективно осмисляне на опита на други европейски градове и използване на европейски културни мрежи;
  • силна комуникационна стратегия на София за привличане вниманието и интереса на европейската културна общност.

Участниците с дискусията се обединиха около разбирането, че процесът на подготовка на София за кандидат за Европейска столица на културата 2019 е възможност да се развият културните политики и индустрии в града и да се създаде вълнуваща гражданите културна програма.

Running sneakers | Best Custom Jordans of All Time - Fashion Inspiration and Discovery