Съгласно Решение 1622/2006г/ЕО Италия и България са поканени да излъчат градовете (по един от двете държави), които ще получат титлата „Европейска столица на културата” за 2019г.

Инициативата „Европейска столица на културата” е едно от най-престижните и популярни европейски културни събития и е замислена с цел да допринесе за сближаването на европейските народи.

Инициативата е създадена през юни 1985 г. от Съвета на министрите на Европейския съюз по инициатива на Мелина Меркури. В периода след 1985 г. повече от 40 градa са избрани за титлата „Европейска столица на културата“ — от Стокхолм до Генуа, от Атина до Глазгоу, от Краков до Порто.

Събитието „Европейска столица на културата” може да донесе огромни ползи за градовете в културно, социално и икономическо отношение в рамките на самата година и след това. То е уникална възможност за обновяване на градовете, за промяна на представата за тях и за тяхното популяризиране в европейски и международен план. По изчисления на някои предишни успешни столици всяко евро, инвестирано в събитието, може да генерира печалба в размер между 8 и 10 евро. Следователно събитието може да допринесе за растежа и заетостта.

Европейските столици на културата могат да дадат ценен принос за социалното включване и диалога между културите.

Прочетете повече тук:

Ръководството за градовете, които кандидатстват за титлата „Европейска столица на културата"

Име Монс 2015
Година
2015
Място Белгия
Година
2015
Място Чехия
Година
2016
Място Испания
Година
2016
Място Полша
Име Aarhus 2017
Година
2017
Място Дания
Година
2017
Място Kипър
Име Valetta 2018
Година
2018
Място Малта
Година
2018
Място
Година
2019
Място Италия