Име Умео 2014
Година
2014
Място Швеция
Име Рига 2014
Година
2014
Място Латвия
Година
2013
Място Франция
Година
2013
Място Словакия
Година
2012
Място Португалия
Година
2012
Място Словения
Година
2011
Място Естония
Година
2011
Място Финландия
Година
2010
Място Tурция